Muistiluotsi

1

Kanta-Hämeen asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi 

Muistiluotsi toimii muistityön asiantuntija- ja tukipalvelukeskuksena koko maakuntaa palvellen. Tärkein Muistiluotsin tehtävä on toimia matalan kynnyksen neuvonta- ja kohtaamispaikkana, josta asiakas saa edunvalvonnallista ohjausta sekä konkreettista ja henkistä tukea, ja josta hänet ohjataan joustavasti tarpeellisten palveluiden piiriin.

Muistiluotsin tavoitteena on

 • Innostaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Tukea muistioireisia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään mahdollisimman aktiiviseen elämään
 • Edistää muistisairaille sekä heidän läheisilleen tarkoitettujen palvelujen kehittymistä
 • Toimia maakunnan väestöä palvelevana aivoterveys- ja muistitiedon järjestölähtöisenä asiantuntija- ja tukikeskuksena
 • Kartoittaa ja kehittää muistisairauteen sairastuneiden erityistarpeita ja palveluja
 • Jakaa tietoutta muistisairauksista ja ennaltaehkäisevästä muistitoiminnasta

Muistiluotsin toimintamuotoja ovat esimerkiksi

 • Vertaistukiryhmät
 • Räätälöidyt koulutukset vapaaehtoisille
 • Muistikahvilat
 • Aivoterveys- ja muistiluennot muille järjestötoimijoille
 • Räätälöidyt luennot ammattitoimijoille
 • Tiedotus, ohjaus, neuvonta

Tiedustelut:

Toiminnanjohtaja Pirkko Lehtonen p. 040 451 0807,  pirkko.lehtonen@muistiaina.fi

Muistikoordinaattori Marko Mustiala p. 040-450 1584, marko.mustiala@muistiaina.fi

Alueohjaaja Taina Lavasto  p. 044 726 7400, info@muistiaina.fi