Koulutus

JÄRJESTÄMME KOULUTUSTA !

Muistiyhdistys järjestää erilaisia koulutuksia sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöstön työn tueksi. Ammattihenkilöstölle tarjotaan räätälöityä koulutusta, jossa sisältö määritellään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Aihesisällöistä riippuen kouluttajina toimivat yhdistyksen omat työntekijät tai muut asiantuntijat, esim. geriatri.
Tavallisimpia koulutusaiheita ovat mm:
  • Muistisairaudet ja niiden hoito
  • Käytösoireet ja niiden hoito
  • Muistisairaan henkilön kohtaaminen
  • Kuntoutumista edistävä työote muistityössä
  • Virikkeellisyys ja aktiivinen arki
  • Aivoterveyden edistäminen – voiko muistisairautta ennaltaehkäistä?
  • Todettu muistisairaus – kuinka varautua tulevaan?

Muut aiheet toiveidenne ja omien mahdollisuuksiemme mukaan

Pyydä tarjous  pirkko.lehtonen@muistiaina.fi tai p. 040 4510 807

tai kysy lisää suunnittelija mia.haapanen@muistiaina.fi tai p. 044-775 4455