Kotiapu

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa muistisairaalle ja hänen omaishoitajalleen palveluina

Kotiapua muistisairautta sairastaville ja heidän perheilleen, joissa omainen hoitaa muistisairasta. Kotiavun tarkoituksena on tukea muistisairaan kotona pärjäämistä ja omaishoitajan jaksamista. Kotiaputyöntekijät työskentelevät muistisairaan kotona itsenäisesti erilaisissa avustavissa tehtävissä, kuten muistisairaan seurana omaishoitajan poissa ollessa, saattaja- ja kuljetusapuna tai avustaen ulkoilussa. Kotiaputyöntekijät auttavat muistisairasta yhteistyössä selviämään päivittäisistä askareista. Kotityöntekijän työote on kuntouttava ja vointia ylläpitävä. Toiminnan tarkoitus on tarjota omaishoitajalle vapaata ja muistisairaalle virikkeellistä toimintaa. Apu on suunnitelmallista ja tavoitteellista muistisairaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Arkisin klo 9 – 19. 30 € / h

Tiedustelut ja tilaukset: 044-726 7400 / toimisto